Classification

  • Type A – No Electrostatic Protection
  • Type B – Surface Breakdown Voltage of <6kV
  • Type C – Conductive or Groundable
  • Type D – Static Dissipative
Category: Tag:
×

 

Xin chào!

Nhấp vào một trong các địa chỉ liên hệ của chúng tôi bên dưới để trò chuyện trên WhatsApp

× How can I help you?